top of page

FIN טיפול בדיקור פונקציונלי אינטגרטיבי בשיטת

מקור הדיקור:

מקורו של הדיקור הוא ברפואה הסינית העתיקה, ועדויות לו קיימות כבר מהמאה השנייה לספירה,

הדיקור התפשט באסיה למקומות נוספים, ומשם עם הזמן לשאר העולם.

במאה ה20 הדיקור הסיני נהיה פופולרי בעולם המערבי ונתפס כשיטה טיפולית בעלת השפעות  נרחבות, מהקלה בכאבים אורטופדיים ועד השפעות על מחלות פנימיות.

הדיקור הסיני המסורתי:

הדיקור הסיני מבוסס על נקודות דיקור מוגדרות, הנמצאות על רצפים אנרגטיים הנקראים מרידיאנים, בהם זורמת אנרגיית החיים - "הצ'י", ודיקורן של נקודות אלו לעיתים אפילו מרוחקות ממקור הכאב, יכול להוביל לשיפור בזרימת הצ'י, ועל ידי כך להקל בבעיות מגוונות.

בדיקור הסיני המסורתי המחט נכנסת עד הרגשת זרימה מקומית, והמטופל נשאר שוכב עם המחטים בגופו לאורך זמן עד שעה.

הדיקור המערבי היבש:

עם התפתחות רפואת הכאב וההבנה של המבנים והרצפים המיופאשיאלים האנטומיים (רצפי רקמות חיבור ושריר) בגוף, התפתחה שיטת דיקור נוספת - ה"דיקור היבש", הפותח על ידי רופאים ועד היום נמצא בשימוש אצל רופאי כאב ומטפלים בכאב.

בשיטה זו נדקרות נקודות טריגר באזור הכאב, שהן נקודות צבירת כאב בשרירים, הנוטות להקרין כאב כאשר הן פעילות.

בזמן הדיקור היבש, יש שימוש בטכניקה של כניסה ויציאת המחט לסירוגין, עד שניתן להבחין במעין רעד שרירי מקומי, המעיד על תגובת השריר הנורמטיבית לסוג הדיקור הזה, לאחר מכן השריר נוטה להרגע, זרימת הדם בו משתפרת ואיתה מתחיל הליך החלמה מואץ וירידה בכאב. 

בדיקור היבש המסורתי המטופל נשאר שוכב עם המחטים בגופו למספר דקות.

אם שתי השיטות כל כך אפקטיביות למה לא לשלב ? - אז זהו שכן !

בשיטת functional Integrative needling) FIN)  נעשתה מחשבה על השילוב בין השנים, דיקור יבש לטובת השפעה ישירה ומכנית באזור הכאב, ודיקור סיני אנרגטי מרוחק ממקור הכאב, לטובת מקסום אפקט הדיקור, כך ששיטת FIN היא היעילה משיטות הדיקור הבודדות, ומומלצת בכל הקשור לבעיות וכאבים שמקורם במערכת שריר-שלד, במערכת האנרגטית - הצ'י או שילוב שלהן.

Acupuncture
Acupuncture
bottom of page