top of page

טיפול בקרניוסקרל בשיטת אפלדג'ר 

המערכת הקרניוסקרלית לא מקבלת מספיק כבוד !

בריאות ותפקוד מיטביים של הגוף תלויים באיזון המערכות המפעילות אותו, המערכות שרכשו להן שם של כבוד בעולם הרפואה הן המערכת קרדיו-וסקולרית (לב וכלי דם), המערכת הרספירטורית (נשימה), ומערכת החיסון, ולכל אחת פרמטרים כמו קצבים, ריכוזים, ונפחים מאד מוגדרים.

מערכת שאינה מקבלת מספיק מקום והתיחסות רפואית היא המערכת הקרניוסקרלית, מערכת ששמה נגזר מהמבנים דרכם היא עוברת, קרניום - עצמות הראש, סקרום - עצמות האגן.

מערכת זו אחראית על הזנת נוזלים של המוח וחוט השדרה, וליקויים בה יגרמו לתפקוד ירוד של מערכת העצבים, ובעקבות זאת פוטנציאל לירידה בתפקוד של מערכות הגוף.

התפתחות הטיפול הקרניוסקרלי:

בשנות השבעים של המאה הקודמת, דר' ג'ון אפלדג'ר (אוסטאופת ומנתח), שם לב בזמן ניתוח כי ישנו ריתמוס אחיד למעטפת המוח וחוט השדרה (דורה) בקצב ממוצע של 10 פעימות לדקה.

בעקבות כך ערך את מחקריו, שהראו כי למערכת זו חשיבות תפקודית עליונה, פרמטרים מדידים לתקינותה, ויכולת להשפיע עליה.

מה קורה בטיפול הקרניוסקרלי ?

הטיפול הקרניוסקרלי על פי אפלדג'ר, מתבצע מנואלית, באזורי הראש והאגן בעיקר, על ידי תנועות לחיצה ומשיכה עדינים מאד, שאינם עולים על חמישה גרם !

ההשפעה של הטיפול הקרניוסקרלי, תלוייה בעיקר ביכולת גופו של המטופל לבצע החלמה, חלקו של המגע הוא להאיץ שינויים פנימיים אשר יביאו להחלמה אופטימלית של המערכת החשובה בגופנו - מערכת העצבים המרכזית.

לטיפול הקרניוסקרלי השפעה רבה ומגוונת:

הטיפול הקרניוסקרלי מטפל ישירות במערכת העצבים, ומכאן בעל כוח השפעה במגוון בעיות אורטופדיות ואחרות כמו:

-בעיות במערכת השריר-שלד - מפרקים, רצועות, גידים, דיסקים, ויציבה לקוייה.

-ירידה במצב רוח ודיכאון.

-בעיות במפרקי הפנים והאגן.

-סינוזיטיס.

-בעיות נפוצות אצל ילדים:

  >מציצה ובליעה

  >בעיות התנהגות

  >CP

Reiki Treatment
Reiki Treatment
bottom of page